A felvonulás házirendje

Budapest Pride 2017 Házirend

A felvonuláshoz csatlakozhat bárki, aki egyetért a Budapest Pride céljával és eszmeiségével és minden helyzetben erőszakmentesen és békésen viselkedik.

Arra kérünk, hogy ne ülj fel semmilyen provokációnak, ha bármi ilyennel találkozol, szólj egy menetkísérőnek.

A szervezői kártyával rendelkező szervezők és a láthatósági mellényt viselő menetkísérők a rendezvény rendjét a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (Gyülekezési törvény) rendelkezésének megfelelően a Rendőrséggel együttműködve biztosítják. A menetkísérők és a rendezők kéréseit mindenkinek be kell tartania.

A szervezők és menetkísérők a rendezvényen való részvételt belépéskor, vagy a rendezvény folyamán bármikor megtagadhatják, ha úgy látják, hogy az adott személy részvétele nem támogatja a rendezvény célját vagy békés lebonyolítását, így különösen, ha:

 • gyűlöletkeltő, uszító, bármely társadalmi csoporttal szemben kirekesztő feliratot / zászlót akar behozni, ilyen jelszavakat hangoztat, esetleg láthatóan ilyen tetoválása, ruházata van;
 • megtagadja a táskája tartalmának bemutatását, a nála lévő italba belekortyolást;
 • a rendezvényre tiltott tárgyat akar (lásd lent) behozni;
 • póráz és szájkosár nélküli, és/vagy tömegre, nagy zajra agresszívan viselkedő kutyával érkezik;
 • ellenségesen nyilvánul meg a résztvevőkkel, a Budapest Pride céljaival, vagy a menetkísérőkkel szemben;
 • eltakart arccal próbál részt venni a rendezvényen;
 • nemi szervét láthatóvá téve próbál részt venni a rendezvényen;
 • bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll.

A belépésről valamint a részvételről való döntést kizárólag a szervezők és a menetkísérők hozzák meg, és azt sem a helyszínen, sem később nem kell indokolniuk.

A rendezvény területére nem hozható:

 • fegyver, így 8 cm-nél nagyobb pengéjű bicska, kés, gázspray, baseball ütő, ostor, lőfegyver, kard, díszkard, vagy bármi egyéb olyan tárgy, amit a menetkísérők fegyverként használhatónak tartanak;
 • robbanó, villanó és egyéb pirotechnikai anyagok;
 • italon, gyógyszeren és naptejen kívül bármilyen folyadék, különös tekintettel a maró vagy intenzív szagú folyadékokra, festékekre;
 • üveg (ideérve az üveges italokat; csak dobozos és műanyag italokat engedünk be)
 • bontott állapotban lévő alkoholos ital;
 • nyers, vélhetően nem étkezési célra szolgáló élelmiszerek (paradicsom, tojás stb);
 • a Budapest Pride Felvonulás céljaival ellentétes üzenetű transzparens, plakát, szórólap, egyéb felület, aminek megítélése a menetkísérők hatásköre;
 • bármi egyéb olyan tárgy, amit a menetkísérők a rendezvény biztonságára nézve veszélyesnek tartanak.

A rendezvény beléptetőpontján nem állhat meg senki, itt táska-átvizsgálás után kötelező a továbbhaladás, hogy a beléptetés folyamatosságát ne akadályozzák.

A rendezvény területe továbbra is közterület, így a résztvevőkre a közterületeken érvényes törvények és rendeletek változatlanul érvényesek, így például a nemi szervek láthatóvá tételének tilalma (szeméremsértés szabálysértés, súlyosabb esetben bűncselekmény), vagy az alkoholfogyasztás tilalma (közterületi alkoholfogyasztás szabálysértés). A Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeken tilos eltakart arccal megjelenni (rendzavarás szabálysértés). Ezek előfordulásakor a Rendőrség is intézkedést kezdeményez, valamint az illető a rendezvényről kizárásra kerül.

Mindezeken felül a rendezvény területén kerékpárral közlekedni nem lehet, csak tolni azt. Görkorcsolyán és gördeszkán csak mások épségét nem veszélyeztetve szabad közlekedni. A menetkísérők, ha úgy látják jónak, kötelezhetik a részvevőt arra, hogy ne közlekedjen tovább a járművön, hanem tolja vagy vigye a kezében.

A rendezvény területén – mint minden Gyülekezés törvény hatálya alá tartozó rendezvényen – további jóváhagyás nélkül bárkiről kép- és hangfelvételt készíthet bárki, így újságíró, rendőr, menetkísérő vagy résztvevő.

A felvonulás részvevőit kérjük a rendezvény végén a szervezők és a menetkísérők által közölt javasolt távozási irány betartására.

Eltérés az útvonaltól

Ha a menet előzetesen tervezett útvonala módosul. A rendőrségnek ebben az esetben is biztosítani fogja a felvonulást. A menetkísérők minden esetben arra törekszenek, hogy a felvonulás egyben maradjon. Segítsd a munkájukat, vedd fel az előtted vonulók haladási irányát minden esetben és figyelj arra, hogy ne szakadj le. Ilyen esetben mindig a menetkísérők iránymutatásait kell betartani.

Előfordulhat, hogy módosulás esetén olyan útvonalon fogunk haladni, ahol gépjárműforgalom is lehet, itt arra kérünk mindenkit, hogy maradjon a menetkísérők által meghatározott területen, sávokon belül és figyeljetek egymásra is oda.

Várunk szeretettel mindenkit, nézzétek meg a házirend videót is, elképesztően aranyos lett!