Ombudsman: Szabadság, egyenlő méltóság, egyenlő jogok | Megnyitó 2017

Székely László Ombudsman köszöntője a 2017-es Budapest Pride Fesztivál Megnyitójára.

Tisztelt Egybegyűltek!

"Minden ember szabadnak születik, egynelő méltósággal és jogokkal." Így kezdődik a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos emberi jogi alapelveket tömörítő Yogyakarta "kódex". Szabadság, egyenlő méltóság és egyenlő jogok- ez az egyetlen mondat lényegében az esszenciája mindannak, amire az LMBTQIA emberek sokszínű közössége igényt tarthat egy jogállamban, egy társadalomban.

Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2017. évi Budapest Pride Kulturális Fesztivál megnyitóján. Az idei fesztivál a "szabadság és biztonság" jegyében telik - célja, hogy a többségtől eltérő szexuális irányultságú és nemi identitású emberek nyíltan vállalhassák személyiségük e lényegi vonását, anélkül, hogy ezért bármilyen megbélyegzésben atrocitásban lenne részük, vagy ilyenektől kellene tartaniuk.

Fontos és előremutató célkitűzés ez annál is inkább, mert az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tematikus kutatásai sajnos azt jelzik, hogy a szexuális kisebbségeket gyakran éri megkülönböztetés, verbális vagy fizikai atrocitás, de az előítéletek hétköznapi megnyilvánulásaival is fájdalmasan gyakran kell szembesülniük. A kutatások szerint ezért a szexuális kisebbségekhez tartozó emberek jelentős része identitását elrejtve, rejtőzködve kénytelen élni - példa erre, hogy az Alapjogi Ügynökség felmérése szerint a fiatal válaszadók több mint kétharmada eltitkolja szexuális irányultságát kortársai és tanárai előtt. A rejtőzködés és az előítéletek azonban ördögi kort alkotnak - mindaddig, amíg a többségi társadalom tagjai nem találkoznak közvetlen közelükben élő, velük együtt dolgozó vagy éppen tanuló, őket gyógyító vagy éppen tanító személyeknek a tőlük eltérő szexuális irányultságával vagy nemi identitásával, a valóság sokszínűsége helyett csupán egy sematikus, sztereotipikus képük lehet előítéleteik visszaigazolására. A Fesztivál fontos célja és reményeim szerint hatása, hogy egy árnyalt, a valóságot tükröző képet adjon e sokszínű közösség valós helyzetéről, társadalmi szerepvállalásáról.

A szabadság - kéz a kézben az egyenlőséggel - a modern kor legfontosabb alkotmányos értékei körébe tartozik. A szabadság, a saját identitás nyílt vállalása mindazonáltal csak a szó széles értelmében véve, fizikailag és pszichikai értelemben is "biztonságos" környezetben valósulhat meg. A befogadó társadalom kialakulásában pedig az állam valamennyi intézményének kiemelt szerepe van. Az elmúlt évtizedekben kialakultak a diszkrimináció elleni védelem jogszabályi és intézményi keretei, európai uniós és tagállami szinten egyaránt. A világos jogi szabályozás bár elengedhetetlen, önmagában nem elegendő: a nevelés, az oktatás, a megbélyegző szavak elleni határozott kiállás szükséges a valóban mindenki számára biztonságos, inkluzív társadalmi környezet kialakításához, amelyek érdekében valamennyiünknek sokat kell még tennünk.

Sikeres munkát kívánok a Fesztivál szervezőinek, és tartalmas, kellemes, de ami a legfontosabb: szabad és biztonságos időtöltést minden résztvevőnek.

Üdvözlettel: Székely László
Budapest, 2017. június 26.

Székely László. Fotó: Mohai Balázs: Jogi fórum