Our manifesto

Örömmel tesszük közzé a Budapest Pride Manifesztóját, amely megfogalmazza a szervezetünk által képviselt víziót, értékeket, célokat és eszközöket. A manifesztót konszenzussal készítette és fogadta el szervezői csapatunk. A jövőben a dokumentumban lefektetett alapelvek mentén végezzük munkánkat és működünk együtt aktivistákkal és szervezetekkel. A manifesztó teljes szövege elérhető itt.

Munka közben
Munka közben

Víziónk szerint olyan világot képzelünk el, ahol a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) embereket nem éri rendszerszintű és hétköznapi hátrányos megkülönböztetés nemi identitásuk és/vagy szexuális orientációjuk miatt, ahol teljes az LMBTQ emberek társadalmi elfogadottsága; a homofób, transzfób, szexista, rasszista és egyéb elnyomó megnyilvánulások a társadalom ellenszenvével találkoznak. Ahol a társadalom nem kényszerít a tagjaira normákat és szerepeket azok nemi identitása alapján, senki nem lesz zaklatás és erőszak célpontja, ahol félelem nélkül, szabadon élhetünk. Ahol a sokszínűség érték, az emberek elfogadják magukat és egymást, felismerik az önismeret fontosságát és aktívan tesznek közvetlen környezetük és a társadalom jobbá tételéért.

Szervezetünk aktivistacsoportként tevékenykedik. A társadalmi és politikai változás eléréséért folytatott aktivizmus kulcsfontosságú része munkánknak. Tevékenységünk során nagyban számítunk az önkéntesek munkájára. Az önkéntes munkát a társadalmi változások egyik mozgatórugójának tekintjük.

Harcolunk a diszkrimináció különböző formái ellen, kiemelten a homofóbia, transzfóbia, szexizmus és rasszizmus ellen, és hidat építünk az LMBTQ-közösség és a többségi társadalom között. Elsődleges célunk a magyarországi LMBTQ-közösség építése, bemutatása és láthatóságának elősegítése. Célunk továbbá kulturális tevékenységek szervezése, erősítése, életre hívása és támogatása, a figyelem felhívása a közösségeinket érő jogegyenlőtlenségre és a társadalmi problémák megoldatlanságára. Törekszünk mindezen témák mentén a párbeszéd megteremtésére. Emellett olyan biztonságos közösségi terek és csoportok létrehozásán és támogatásán dolgozunk, amelyek elősegítik az LMBTQ emberek és az azokon belüli hátrányos helyzetű csoportok (pl. nők, idősek, romák, transzneműek) önbizalmának, önelfogadásának és kiállásának erősítését.

Céljaink elérése során legfontosabb feladatunknak és eszközünknek tekintjük a többnapos nyári Budapest Pride Fesztivál, annak részeként a Budapest Pride Felvonulás, illetve az őszi Budapest Pride LMBTQ Filmfesztivál megrendezését.

Ellenezzük a társadalmi elnyomás és erőszak minden formáját, kiemelten a patriarchális elnyomást, melynek egyik jellegzetes megnyilvánulási formája az LMBTQ embereket érő megkülönböztetés és diszkrimináció. Szervezetünk feminista szemlélettel rendelkezik: a feminizmust kulcsfontosságúnak tartjuk az LMBTQ emberek jogaikért való küzdelemben, hiszen a homofóbia és a transzfóbia szorosan összefügg a szexizmussal és a nőgyűlölettel. Rendkívül fontosnak tartjuk a más elnyomott csoportokkal, és ezen csoportok érdekvédelmi szervezeteivel való állandó együttműködést.

Ha szervezetünk manifesztójával egyetértesz és annak elvei mentén szívesen dolgoznál velünk szervezőként, jelentkezésedet várjuk itt! Ha szívesen segítenéd a fesztivált önkéntes munkával, töltsd ki az alábbi űrlapot!

Budapest Pride
2013. május 8.